Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Εργαλεία και δημοσιεύσεις

Πληροφορίες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Ειδικά για τις ομάδες που παρατίθενται ακολούθως παρέχουμε πληροφορίες ώστε να γίνει κατανοητό από όλους γιατί η συμμετοχή τους στην εκστρατεία είναι σημαντική:

Ενημερωτικό δελτίο

Newsletter background
Θέλετε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας;
Πολιτική απορρήτου