Ποιοι είμαστε

Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Οι εκστρατείες μας συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση για σημαντικά θέματα υγείας και ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματά μας διαδίδονται σε χώρους εργασίας κάθε μεγέθους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επιτυχία τους εξαρτάται από τη δέσμευση και τη συμμετοχή του δικτύου των εταίρων μας.

Σχετικά με την εκστρατεία

Healthy Workplaces Campaign
home-img.png

Το πρόβλημα

Μυοσκελετικές παθήσεις

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία είναι ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα υγείας στην Ευρώπη. Προκαλούν πόνο και ενοχλήσεις στην πλάτη, στον αυχένα, στους ώμους, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα, μπορούν δε να επηρεάσουν την ικανότητα του ατόμου για εργασία.

Το πρόβλημα

Νέα

HWC_partners.png
30/10/2020 Η εκστρατεία «Μειώστε την καταπόνηση» καλεί τους εταίρους να αντιμετωπίσουν τις ΜΣΠ στον χώρο... Ο EU-OSHA παρουσίασε, κατά την εικονική διάσκεψή του στις 29 Σεπτεμβρίου, την τελευταία πρόσκληση για συνεργασία με εταίρους στο πλαίσιο της εκστρατείας του,...Εμφάνιση περισσότερων
body_map220x220.jpg
27/10/2020 Προλάβετε τις ΜΣΔ που συνδέονται με την εργασία — Με ποιον τρόπο η χαρτογράφηση σώματος και η... Η χαρτογράφηση σώματος είναι μια μέθοδος που μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε τους τρόπους με τους οποίους η εργασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ανθρώπινο σώμα...Εμφάνιση περισσότερων

Τομείς προτεραιότητας

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την Καταπόνηση» οργανώνεται γύρω από διάφορους άξονες (τομείς προτεραιότητας), οι οποίοι αναδεικνύονται μέσω ειδικών πακέτων επικοινωνίας και προαγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Κάθε άξονας αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με τις ΜΣΠ. Μεγάλη ποικιλία ενημερωτικού υλικού, όπως τεχνικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακά γραφήματα και περιπτωσιολογικές μελέτες, κυκλοφορεί κάθε τρεις έως τέσσερις μήνες προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της εκστρατείας.
Εμφάνιση όλων των τομέων προτεραιότητας

Επίσημοι εταίροι εκστρατείας

Επίσημοι εταίροι της εκστρατείας – Εισαγωγή

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» στηρίζεται από ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς από ποικίλους κλάδους, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι της εκστρατείας μας συγκροτούν ένα δίκτυο από πρωτοποριακούς φορείς, οι οποίοι εμπνέουν και ενθαρρύνουν και άλλους οργανισμούς να διαχειρίζονται με επιτυχία την ασφάλεια και την υγεία του εργατικού τους δυναμικού. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα θα διαδοθούν σε κάθε είδους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εμφάνιση όλων των εταίρων