Πρακτικά εργαλεία και οδηγίες

Για τους εργαζομένους και τους εργοδότες. Για οποιονδήποτε χώρο εργασίας.

Ανακαλύψτε τη βάση δεδομένων με πληθώρα ενωσιακών και εθνικών παραδειγμάτων για την εκτίμηση και τη διαχείριση των παραγόντων ΜΣΠ.

Μάθετε μέσω των παραδειγμάτων

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Συλλογική δράση

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εταίρους μας!

Άλλο ένα έτος της εκστρατείας με τίτλο «Μειώστε την καταπόνηση» ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ενέπνευσε τις δράσεις για υγιέστερους χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Είμαστε περήφανοι για τους εταίρους της εκστρατείας μας!

Νέα

HL_MSD_approach.png
29/11/2022 Participatory approach to reduce work-related musculoskeletal disorders - language versions... Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and lead to high costs to enterprises...Εμφάνιση περισσότερων
24/11/2022 The digitalisation of work: its impact on psychosocial risk factors and work-related... The digitalisation of the economy has already considerably changed the nature and organisation of work across Europe. In the next ten years, more than half of...Εμφάνιση περισσότερων

Τομείς προτεραιότητας

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την Καταπόνηση» οργανώνεται γύρω από διάφορους άξονες (τομείς προτεραιότητας), οι οποίοι αναδεικνύονται μέσω ειδικών πακέτων επικοινωνίας και προαγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Κάθε άξονας αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με τις ΜΣΠ. Μεγάλη ποικιλία ενημερωτικού υλικού, όπως τεχνικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακά γραφήματα και περιπτωσιολογικές μελέτες, κυκλοφορεί κάθε τρεις έως τέσσερις μήνες προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της εκστρατείας.
Εμφάνιση όλων των τομέων προτεραιότητας

Επίσημοι εταίροι εκστρατείας

Επίσημοι εταίροι της εκστρατείας – Εισαγωγή

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» στηρίζεται από ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς από ποικίλους κλάδους, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι της εκστρατείας μας συγκροτούν ένα δίκτυο από πρωτοποριακούς φορείς, οι οποίοι εμπνέουν και ενθαρρύνουν και άλλους οργανισμούς να διαχειρίζονται με επιτυχία την ασφάλεια και την υγεία του εργατικού τους δυναμικού. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα θα διαδοθούν σε κάθε είδους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εμφάνιση όλων των εταίρων