Τομείς προτεραιότητας

Στοιχεία και αριθμοί

Οι ΜΣΠ αποτελούν πρόβλημα όχι μόνο για εκατομμύρια εργαζομένων αλλά και για τις επιχειρήσεις, τις οικονομίες και την κοινωνία. Είναι μία από τις συχνότερες αιτίες που ευθύνονται για αναπηρίες, απουσίες από την εργασία λόγω ασθενείας και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Δείτε τα δεδομένα!

facts-figures-banner-ok.png
gpa-banner.png

Οι υποψηφιότητες άνοιξαν

Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Ο EU-OSHA αναζητεί παραδείγματα αποτελεσματικών και καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των ΜΣΠ στον χώρο εργασίας. Ποιες είναι οι εμπειρίες του δικού σας οργανισμού;

Υποβάλετε υποψηφιότητα τώρα!

Νέα

210111_Image 1.jpeg

©EU-OSHA / Rawpixel

14/01/2021 The business case – tackling MSDs in the workplace has a return on investment Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most prevalent work-related health issue and are among the top causes of sick leave in the EU. As a result, they can...Εμφάνιση περισσότερων
children-sport220_0.jpg

Picture by freepik - www.freepik.es

02/12/2020 Better schools by promoting musculoskeletal health Movement is an essential requirement for proper cognitive and musculoskeletal development in children and adolescents. During the Covid-19 pandemic situation,...Εμφάνιση περισσότερων

Τομείς προτεραιότητας

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την Καταπόνηση» οργανώνεται γύρω από διάφορους άξονες (τομείς προτεραιότητας), οι οποίοι αναδεικνύονται μέσω ειδικών πακέτων επικοινωνίας και προαγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Κάθε άξονας αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με τις ΜΣΠ. Μεγάλη ποικιλία ενημερωτικού υλικού, όπως τεχνικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακά γραφήματα και περιπτωσιολογικές μελέτες, κυκλοφορεί κάθε τρεις έως τέσσερις μήνες προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της εκστρατείας.
Εμφάνιση όλων των τομέων προτεραιότητας

Επίσημοι εταίροι εκστρατείας

Επίσημοι εταίροι της εκστρατείας – Εισαγωγή

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» στηρίζεται από ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς από ποικίλους κλάδους, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι της εκστρατείας μας συγκροτούν ένα δίκτυο από πρωτοποριακούς φορείς, οι οποίοι εμπνέουν και ενθαρρύνουν και άλλους οργανισμούς να διαχειρίζονται με επιτυχία την ασφάλεια και την υγεία του εργατικού τους δυναμικού. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι τα μηνύματα θα διαδοθούν σε κάθε είδους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εμφάνιση όλων των εταίρων