You are here

Publikacije

Digitalizacija dela: psihosocialni dejavniki tveganja in z delom povezana kostno-mišična obolenja

21/07/2021 Vrsta: Dokumenti za razpravo 22 strani

Digitalizacija gospodarstva je spremenila naravo dela z delom na daljavo, platformnim delom in mobilnim delom, ki temelji na informacijski in komunikacijski tehnologiji (IKT). Ko je izbruhnila pandemija covida-19, je vse več Evropejcev zaradi ukrepov omejevanja socialnih stikov začelo delati od doma.

Članek vsebuje pregled vpliva digitalizacije na evropsko delovno silo in njen učinek na dejavnike psihosocialnega tveganja (npr. obremenjenost pri delu in z delom, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja) in dejavnike psihičnega tveganja (npr. ponavljajoče se naloge, drža telesa) za z delom povezana kostno-mišična obolenja. Obravnava tudi preprečevanje tovrstnih motenj in spodbuja zdravje in dobro počutje na delovnem mestu.