You are here

Publikācijas

EU-OSHA tīmekļa vietnē ir pieejama bagātīga informācija par pašreizējā kampaņā aktualizēto problēmu un par to, kāpēc un kā to vajadzētu risināt.

Pieejamās publikācijas ietver kampaņas infolapas par attiecīgajiem tematiem, semināru un darbsemināru kopsavilkumus un visaptverošus ziņojumus par pētījumiem (piemēram, par problēmas apmēriem un ar to saistītajām izmaksām un pašreizējo profilakses politiku un praksi). Gadījumu analīzē atradīsiet piemērus no reālās dzīves, kas parāda, kā darbavietas pārvalda darba aizsardzības aspektus, sniedzot ieteikumus par profilakses pasākumu praktisku piemērošanu.

Jaunākās publikācijas

Pieejamās publikācijas (5)

85662-0.jpg
05/06/2020 Veids: Ziņojumi 10 lapas

Kopsavilkums - Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības: no pētniecības līdz praksei. Ko var iemācīties?

Neraugoties uz daudzām iniciatīvām, kuru mērķis ir novērst ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības (BKAS), to izplatība visā ES joprojām ir augsta. Šajā ziņojumā ir apkopoti konstatējumi, kas gūti plaša mēroga projektā, kura mērķis ir izpētīt pašreizējās situācijas...

Skatīt vairāk
85700-0.jpg
05/06/2020 Veids: Ziņojumi 51 lapas

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības: no pētniecības līdz praksei. Ko var iemācīties?

Neraugoties uz daudzām iniciatīvām, kuru mērķis ir novērst ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības (BKAS), to izplatība visā ES joprojām ir augsta. Šajā ziņojumā ir apkopoti konstatējumi, kas gūti plaša mēroga projektā, kura mērķis ir izpētīt pašreizējās situācijas...

Skatīt vairāk
84915-0.jpg
12/03/2020 Veids: Ziņojumi 80 lapas

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības: Fakti un skaitļi — ES 10 dalībvalstu kopsavilkuma ziņojums

Šis kopsavilkuma ziņojums ir daļa no daudz plašāka projekta “Pārskats par BKAS faktiem un skaitļiem — BKAS izplatība, izmaksas un demogrāfija Eiropā” politikas veidotāju atbalstam ES un valstu līmeņos, lai sniegtu precīzu priekšstatu par BKAS izplatību un izmaksām Eiropā,...

Skatīt vairāk
84335-0.jpg
15/11/2019 Veids: Ziņojumi 18 lapas

Summary - Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Skatīt vairāk
84337-0.jpg
15/11/2019 Veids: Ziņojumi 215 lapas

Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU

Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and workers in all sectors and occupations can be affected. Besides the effects on workers themselves, they lead to high costs to enterprises and society. This...

Skatīt vairāk