You are here

Jaunumi

06/05/2020

Ar darbu saistītas BKAS: kāpēc tās joprojām ir tik izplatītas un kā aizsargāt darbiniekus un uzņēmumus?

OSH_002947_aa72f.jpg

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

EU-OSHA jaunākajā pētījumā aplūkots, kāpēc balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) joprojām ir lielākā darba aizsardzības problēma Eiropas darbavietās, neskatoties uz aktīviem likumdošanas centieniem tās novērst.

Mūsu jaunajā literatūras pārskatā aplūkoti jauni un turpmāki ar darbu saistītu BKAS riski un tendences, nepilnības pašreizējās profilakses stratēģijās un veidi, kā varētu uzlabot profilakses pieejas. Tas ir daļa no lielāka projekta, kurā ir analizētas esošās BKAS profilakses politikas nostādnes, programmas un rīki. Papildinoši gadījumu pētījumi no sešām Eiropas valstīm kā labāko veidu efektīvais profilakses nodrošināšanai identificē uz pierādījumiem balstītas holistiskas pieejas darbavietas risku pārvaldībai.

Šis darbs ir daļa no vairāku gadu pētījuma, kura mērķis ir atbalstīt ar darbu saistītu BKAS profilaksi un pārvaldību, sniedzot uzticamu informāciju un norādījumus politikas veidotājiem, valstu iestādēm, darba devējiem un nozaru organizācijām. Rezultāti tiks izmantoti arī mūsu 2020.–2022. gada drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņā “Atvieglo slodzi”.

Lasiet pilnu literatūras pārskatu, skatiet kopsavilkumu, 6 valstu gadījuma pētījumus un 25 politikas piemērus