You are here

PAimage_0.png

Kampaņa “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” tiek organizēta prioritāru jomu kopumā, kuras tiek reklamētas ar īpašiem komunikācijas pasākumiem un veicināšanas paketēm visā kampaņas divu gadu cikla laikā. Šī ir jauna funkcija, kas aptver specifiskas un būtiskas ar balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) saistītas tēmas, piedāvājot plašu resursu un materiālu klāstu, kas tiek izlaisti un reklamēti saskaņā ar šo kalendāru:

  • Profilakse – no 2020. gada oktobra līdz decembrim
  • Fakti un skaitļi – no 2021. gada janvāra līdz martam
  • Hroniskas slimības – no 2021. gada aprīļa līdz jūnijam
  • Sēdošs darbs – no 2021. gada jūlija līdz oktobrim
  • Darbinieku dažādība – no 2021. gada novembra līdz 2022. gada janvārim
  • Tāldarbs – no 2022. gada februāra līdz aprīlim
  • Nākamās paaudzes – no 2022. gada maija līdz augustam
  • Psihosociālie riski – no 2022. gada septembra līdz novembrim