You are here

Skup alata za kampanju

Pretraži primjere alata

Svjesni smo toga da želite vidjeti primjere dobre prakse za različite kampanje. Stoga vam omogućujemo da pretražite primjere iz cijele Europe i pronađete inspiraciju za svoju kampanju.

Sakrij filtre

45.3 outdoor ad.JPG
Kampanja o upotrebi rukohvata sastavni je dio niza mjera u središtu poduzeća Air Liquide u Frankfurtu. Ondje radi otprilike 700 osoba, a zaposlenike je potrebno upoznati sa svjesnom...
Organizacija: 
Vizualni materijali kampanje o upotrebi rukohvata
Država: 
Njemačka
Health of employees banner
Podizanje razine osviještenosti zaposlenika i poslodavaca u području ljudskog zdravlja i sigurnosti u radnom okruženju
Organizacija: 
CIOP
Država: 
Poljska
Healthy, safe and happy workplaces for all ages Seminar
Dionici raspravljaju o zdravim, sigurnim i sretnim radnim mjestima za sve uzraste na seminaru održanom u Guimarãesu u Portugalu
Organizacija: 
Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Država: 
Portugal
Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment Campaign
Kampanjom „Sprečavanje profesionalnih opasnost i od radnih strojeva i opreme” osigurava se minimalna razina zaštite sigurnosti radnika i doprinosi slobodnom i poštenom natjecanju na...
Organizacija: 
ACT
Država: 
Portugal
Unique Instants photo-contest
Fotografski natječaj „Unique Instants” za fotografe-amatere
Organizacija: 
Inicijativa No Age Sharing
Država: 
Luksemburg
Use gloves at work poster
Plakat kojim se osoblje potiče na nošenje rukavica na radnom mjestu
Organizacija: 
Valsts darba inspekcija
Država: 
Latvija
Work-related cancer is preventable conference
Cjeloviti videozapis s konferencije održane u Finskoj o prevenciji raka povezanog s radom.
Organizacija: 
Ministarstvo za socijalna pitanja i zdravlje
Država: 
Finska
10 tips for the safe use of gloves when working with solvents
Plakat s deset savjeta za sigurnu uporabu rukavica pri radu s otapalima.
Organizacija: 
Europska skupina za industriju otapala (ESIG)
Država: 
EU
1st International Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH) Conference on prolonging working life.png
Prva međunarodna konferencija PEROSH-a o produljenju radnog vijeka organizirana je za ustanove u okviru PEROSH-a i njihove bliske suradnike. [HK1] Cilj konferencije bila je razmjena znanja...
Organizacija: 
Nacionalni istraživački centar za radno okruženje + Partnerstvo za europska istraživanja u području sigurnosti i zdravlja na radu (PEROSH)
Država: 
Danska
1.4_0.png
Priopćenje za medije o rezultatima Europskog istraživanja poduzeća o novim rizici ma i onima u nastajanju (ESENER) 2019. Nalazi istraživanja pokazuju da europska poduzeća kao problematična...
Organizacija: 
EU-OSHA
Država: 
EU

Pages

Pages