You are here

Nacionalne središnjice

EU-OSHA-ina mreža nacionalnih središnjica neophodna je za kampanju za zdrava radna mjesta. Vlade nominiraju državne središnjice, koje su obično čine vodeće organizacije u državi za sigurnost i zdravlje na radu, kao službene predstavnike EU-OSHA-e. One koordiniraju kampanju za zdrava mjesta rada na državnoj razini.

Središnjice organiziraju razne aktivnosti za kampanju te također daju velik doprinos programima rada Agencije u drugim područjima. Podacima i povratnim informacijama podupiru inicijative EU-OSHA-e, a uz pomoć svojih mreža pokušavaju potaknuti na sudjelovanje vlade i predstavnike radnika i poslodavaca .

Ako želite stupiti u kontakt s vašom nacionalnom središnjicom, kliknite ovdje.