You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Najnovije publikacije

Dostupne publikacije (54)

MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 Vrsta: Reports 9 stranice

Izvršni sažetak – Mišićno-koštani poremećaji: povezanost s čimbenicima psihosocijalnih rizika na radu

Isprva su napori za smanjenje rizika od mišićno-koštanih poremećaja na radnome mjestu bili usmjereni samo na fizičke čimbenike rada. Međutim, važna je i povezanost između mišićno-koštanih poremećaja i psihosocijalni h čimbenika, kao što su prekomjerno radno opterećenje i...

Prikaži više
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 Vrsta: Reports 77 stranice

Mišićno-koštani poremećaji: povezanost s čimbenicima psihosocijalnih rizika na radu

Isprva su napori za smanjenje rizika od mišićno-koštanih poremećaja na radnome mjestu bili usmjereni samo na fizičke čimbenike rada. Međutim, važna je i povezanost između mišićno-koštanih poremećaja i psihosocijalni h čimbenika, kao što su prekomjerno radno opterećenje i...

Prikaži više
Mainstreaming_MSDs_into_education_summary.pdf.jpeg
04/11/2021 Vrsta: Reports 13 stranice

Izvršni sažetak – Poremećaji mišićno-koštanog sustava kod djece i mladih: pojavnost, čimbenici rizika, preventivne mjere

Provedeno je mnogo istraživanja o poremećajima mišićno-koštanog sustava, ali se većina izvješća odnosi na odrasle. Ovaj pretražni pregled usmjeren je na istraživanja o djeci i mladima, prije i nakon dolaska na tržište rada. S obzirom na to da mnogi problemi s poremećajima...

Prikaži više
Mainstreaming_MSDs_into_education_report.pdf.jpeg
04/11/2021 Vrsta: Reports 95 stranice

Poremećaji mišićno-koštanog sustava kod djece i mladih: pojavnost, čimbenici rizika, preventivne mjere

Provedeno je mnogo istraživanja o poremećajima mišićno-koštanog sustava, ali se većina izvješća odnosi na odrasle. Ovaj pretražni pregled usmjeren je na istraživanja o djeci i mladima, prije i nakon dolaska na tržište rada. S obzirom na to da mnogi problemi s poremećajima...

Prikaži više
TW_health_risks_COVID_19_pandemic_context_field_evidence_policy_implications_report-1.jpg
22/10/2021 Vrsta: Reports 102 stranice

Rad na daljinu i zdravstveni rizici u kontekstu pandemije bolesti COVID-19: dokazi s terena i posljedice za politike

Rad na daljinu pomogao je tvrtkama da se razviju i prežive pandemiju bolesti COVID-19, ali je među radnicima povećao rizik od poremećaja mišićno-koštanog sustava i problema s mentalnim zdravljem. U ovom se izvješću razmatraju pitanja sigurnosti i zdravlja na radu povezana s...

Prikaži više

Pages

Pages

1 - 5