You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Dostupne publikacije (13)

85485-0.jpg
19/05/2020 Vrsta: Reports 53 stranice

Politika i praksa sprječavanja Pristupi rješavanju problema poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom

U okviru projekta Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pod nazivom „Pregled istraživanja, politika i praksi sprječavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom” projektni tim proveo je opsežnu analizu politika sprječavanja poremećaja mišićno...

Prikaži više
85544-0.jpg
19/05/2020 Vrsta: Reports 11 stranice

Sažetak – Politika i praksa sprječavanja Pristupi rješavanju problema poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom

U okviru projekta Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pod nazivom „Pregled istraživanja, politika i praksi sprječavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom” projektni tim proveo je opsežnu analizu politika sprječavanja poremećaja mišićno...

Prikaži više
85264-0.jpg
04/05/2020 Vrsta: Reports 69 stranice

Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom: zašto su i dalje tako rašireni? Dokazi iz pregleda literature

U ovom se pregledu literature istražuju razlozi kontinuirane raširenosti mišićno-koštanih poremećaja kod radnika diljem EU-a. Stupanj mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom i dalje je visok, unatoč zakonodavnim mjerama i mjerama sprječavanja. Autori utvrđuju čimbenike...

Prikaži više
85387-0.jpg
04/05/2020 Vrsta: Reports 8 stranice

Sažetak – Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom: zašto su i dalje tako rašireni? Dokazi iz pregleda literature

U ovom se pregledu literature istražuju razlozi kontinuirane raširenosti mišićno-koštanih poremećaja kod radnika diljem EU-a. Stupanj mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom i dalje je visok, unatoč zakonodavnim mjerama i mjerama sprječavanja. Autori utvrđuju čimbenike...

Prikaži više
84915-0.jpg
12/03/2020 Vrsta: Reports 80 stranice

Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom Činjenice i brojke – Objedinjeno izvješće koje obuhvaća izvješća iz 10 država...

Ovo objedinjeno izvješće dio je mnogo većeg projekta nazvanog „ Pregled činjenica i brojki o mišićno-koštanim poremećajima: prevalencija, troškovi i demografska slika mišićno-koštanih poremećaja u Europi ”, a namjena mu je pružiti podršku oblikovateljima politika na razini EU-a...

Prikaži više

Pages

Pages

1 - 5