You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Dostupne publikacije (16)

psychosocial-risks-infosheet-en_Page_1.jpg
09/08/2022 Vrsta: Informativni listovi 4 stranice

Psihosocijalni čimbenici u sprječavanju mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom

Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom obično su povezani s fizičkim čimbenicima rizika kao što su velika opterećenja ili pokreti koji se ponavljaju. Međutim, i psihosocijalni čimbenici mogu imati značajnu ulogu. Oni ne samo da doprinose riziku od razvoja ili pogoršavanja...

Prikaži više
ppt2-campaign_0.jpg
13/05/2022 Vrsta: Prezentacije

Sudjelovanje radnika u sprječavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava

U ovoj se prezentaciji daje pregled sudjelovanja radnika u sprječavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava kao i mjera koje poslodavci mogu poduzeti kako bi uključili radnike u prepoznavanje problema povezanih s mišićno-koštanim sustavom i primjenu najboljih rješenja. Temelji...

Prikaži više
ppt2-campaign.jpg
24/04/2022 Vrsta: Prezentacije

Poremećaji mišićno-koštanog sustava među djecom i mladima – cjeloživotni pristup prevenciji za naraštaj budućih radnika

Učestalost poremećaja mišićno-koštanog sustava među djecom i adolescentima prilično je visoka pa mnogi mladi ljudi započinju svoj radni vijek s već postojećim mišićno-koštanim problemima koji se mogu pogoršati radom. U ovoj se prezentaciji daje opći uvod u tu temu i naglašava...

Prikaži više
Worker_participation_prevention_musculoskeletal_risks_at_work_summary.pdf.jpeg
04/03/2022 Vrsta: Reports 10 stranice

Sažetak - Sudjelovanje radnika u prevenciji rizika od nastanka poremećaja mišićno-koštanog sustava na radnom mjestu

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom negativno utječu na zdravlje milijuna europskih radnika te na produktivnost i troškove poduzeća u svim sektorima. Radnici imaju ključnu ulogu u rješavanju tih bitnih problema. U ovom izvješću predlažu se metode za aktivno...

Prikaži više
Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Vrsta: Informativni listovi 4 stranice

Sprječavanje mišićno-koštanih poremećaja pri radu na daljinu

Pandemija bolesti COVID-19 ubrzala je rastući trend rada na daljinu. Rad od kuće ima određene prednosti, kao što je ušteda vremena potrošenog na svakodnevno putovanje na posao i s posla. Međutim, povezan je i s povećanjem razdoblja dugotrajnog sjedenja, društvenom izolacijom od...

Prikaži više

Pages

Pages

1 - 5