You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Najnovije publikacije

Dostupne publikacije (23)

ppt2-campaign.jpg
19/10/2020 Vrsta: Prezentacije

Procjena rizika od mišićno-koštanih poremećaja

Procjena rizika temelj je za uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem te ključni čimbenik u suzbijanju mišićno-koštanih poremećaja i upravljanju njima. U prezentaciji se predlaže izravan pristup procjeni rizika u fazama koji bi se u većini poduzeća mogao jednostavno...

Prikaži više
ppt2-campaign_0.jpg
19/10/2020 Vrsta: Prezentacije

Uvod u suzbijanje mišićno-koštanih poremećaja

Ovom se prezentacijom daje opći uvid u suzbijanje mišićno-koštanih poremećaja i upravljanje njima. Prezentaciju se može kombinirati s drugim prezentacijama ili publikacijama u sklopu kampanje 2020.-2022. - Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta . Ovu prezentaciju možete...

Prikaži više
87157-0.jpg
14/10/2020 Vrsta: Dokumenti za raspravu 19 stranice

Mišićno-koštani poremećaji u poljoprivrednom sektoru: od utvrđivanja rizika do donošenja preventivnih mjera

Poljoprivredne djelatnosti uključuju mnogo repetitivnih radnji. Ručno prenošenje i podizanje tereta posebno mogu uzrokovati opterećenje i neugodne položaje. Projektiranje poljoprivrednih strojeva predstavlja izazov zbog rada na otvorenom i posebnosti terena. U ovom dokumentu za...

Prikaži više
85704-0.jpg
30/09/2020 Vrsta: Informativni listovi 8 stranice

Mapiranje tijela i rizika u sprječavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava

Ovaj informativni list sadržava pregled tehnika mapiranja tijela i rizika te naglašava njihovu važnost za utvrđivanje i sprečavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom. Navodi materijale koji su vam potrebni za održavanje sesije mapiranja rizika ili tijela na...

Prikaži više
86779-0.jpg
09/09/2020 Vrsta: Dokumenti za raspravu 12 stranice

Profesionalni egzoskeleti: nosivi robotski uređaji i sprječavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava na radnom mjestu...

Egzoskeleti su primjer osobne asistivne tehnologije koja mehanički djeluje na tijelo. Mogu smanjiti opterećenje uslijed fizičkog rada, kao što je podizanje teških tereta, pri čemu smanjuju rizik od poremećaja mišićno-koštanog sustava. Ergonomski dizajn i raspored radnog mjesta...

Prikaži više

Pages

Pages

1 - 5