You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Dostupne publikacije (11)

psychosocial-risks-infosheet-en_Page_1.jpg
09/08/2022 Vrsta: Informativni listovi 4 stranice

Psihosocijalni čimbenici u sprječavanju mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom

Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom obično su povezani s fizičkim čimbenicima rizika kao što su velika opterećenja ili pokreti koji se ponavljaju. Međutim, i psihosocijalni čimbenici mogu imati značajnu ulogu. Oni ne samo da doprinose riziku od razvoja ili pogoršavanja...

Prikaži više
Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Vrsta: Informativni listovi 4 stranice

Sprječavanje mišićno-koštanih poremećaja pri radu na daljinu

Pandemija bolesti COVID-19 ubrzala je rastući trend rada na daljinu. Rad od kuće ima određene prednosti, kao što je ušteda vremena potrošenog na svakodnevno putovanje na posao i s posla. Međutim, povezan je i s povećanjem razdoblja dugotrajnog sjedenja, društvenom izolacijom od...

Prikaži više
ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Vrsta: Prezentacije

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom na daljinu – savjeti za radnike koji rade na daljinu

Rad na daljinu dobio je na važnosti u posljednjih nekoliko godina. Iako rad na daljinu može imati brojne prednosti, on može utjecati na zdravlje radnika i pogoršati poremećaje mišićno-koštanog sustava ako se njime ne upravlja na odgovarajući način. Ova prezentacija usmjerena je...

Prikaži više
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 Vrsta: Reports 9 stranice

Izvršni sažetak – Mišićno-koštani poremećaji: povezanost s čimbenicima psihosocijalnih rizika na radu

Isprva su napori za smanjenje rizika od mišićno-koštanih poremećaja na radnome mjestu bili usmjereni samo na fizičke čimbenike rada. Međutim, važna je i povezanost između mišićno-koštanih poremećaja i psihosocijalni h čimbenika, kao što su prekomjerno radno opterećenje i...

Prikaži više
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 Vrsta: Reports 77 stranice

Mišićno-koštani poremećaji: povezanost s čimbenicima psihosocijalnih rizika na radu

Isprva su napori za smanjenje rizika od mišićno-koštanih poremećaja na radnome mjestu bili usmjereni samo na fizičke čimbenike rada. Međutim, važna je i povezanost između mišićno-koštanih poremećaja i psihosocijalni h čimbenika, kao što su prekomjerno radno opterećenje i...

Prikaži više

Pages

Pages

1 - 5