You are here

Europska poduzetnička mreža

EEN VERSION 2 1920X595.jpg

Europska poduzetnička mreža

Europska poduzetnička mreža (EEN) mreža je koju vodi Europska komisija i ključna je za strategiju EU-a za poticanje rasta i stvaranja radnih mjesta. EEN povezuje gotovo 600 organizacija za potporu poslovanju iz 50 zemalja i pomaže malim poduzećima da iskoriste neusporedive poslovne prilike na jedinstvenom tržištu EU-a.

Kampanja za zdrava radna mjesta važno je područje suradnje Agencije i EEN-a, a u njezinu je promidžbu uključeno 28 ambasadora za sigurnost i zdravlje na radu iz EEN-a.

Find the OSH ambassador in your country

AT.gif
Austrija
BE.gif
Belgija
BG.gif
Bugarska
CY.gif
Cipar
CZ.gif
Češka Republika
DE.gif
Njemačka
DK.gif
Danska
EE.gif
Estonija
ES.gif
Španjolska
FI.gif
Finska
GR.gif
Grčka
HR.gif
Hrvatska
HU.gif
Mađarska
IE.gif
Irska
IT.gif
Italija
LT.gif
Litva
LV.gif
Latvija
MT.gif
Malta
NL.gif
Nizozemska
MK_2.gif
North Macedonia
PL.gif
Poljska
PT.gif
Portugal
RO.gif
Rumunjska
SE.gif
Švedska
SI.gif
Slovenija
SK.gif
Slovačka
UK.gif
Ujedinjena Kraljevina