You are here

Skup alata za kampanju

Resursi i mreže

mapping-resources.png

U kampanje je uvijek nužno uložiti vrijeme i novac. Imate li ih dovoljno na raspolaganju kako biste na odgovarajući način promicali odabranu temu?

partners2.png

Usmena predaja uvijek je djelotvoran alat. Stoga rad s uglednim partnerima i „saveznicima” može pomoći da dalje proširite poruku svoje kampanje.

seize-opportunities.png

Kako biste dalje proširili poruku svoje kampanje, iskoristite pojedinačne prilike koje vam se ukažu.