You are here

Skup alata za kampanju

Isplanirajte svoju kampanju

objectives.png

Da biste osmislili konkretnu poruku svoje kampanje i potrebne popratne argumente, na umu trebate imati jasan cilj.

toolkit-slogan.JPG

Kako biste lakše utjecali na publiku do koje želite doprijeti, vaš bi naslov trebao biti što kraći i jednostavniji te relevantan za vašu ciljnu publiku.

audience.png

Vaša kampanja i potrebni alati ovisit će ciljnoj publici i dobnoj skupini kojima se obraćate.

timing.png

Vremenski okvir ključan je čimbenik svake kampanje, i kad je riječ o odgovarajućem trenutku za pokretanje kampanje i kad je riječ o trajanju kampanje.

geo-reach.png

Odlučite na koje ćete se sektore ili geografska područja usmjeriti

message.png

Dobro razmislite o glavnoj poruci svoje kampanje i o tome što u okviru nje želite priopćiti.

branding-materials.jpg

Zvučan slogan, upečatljiv logotip i prepoznatljive oznake kampanje mogu se upotrijebiti kako bi se privukla pozornost publike.

branding.png

U većini kampanja upotrebljava se više vrsta medijskih alata, od priopćenja za medije i članaka u časopisima do plakata i izravne pošte.

results.png

Komunikacija je najdjelotvornija kad se odnosi na praktične i „opipljive” aspekte.