You are here

Juhtumiuuringud

Administraatoritööle naasmine pärast osteopeeniast tingitud luumurde

27/07/2020 Liik: Juhtumiuuringud 3 leheküljed

Administraator, kes sai osteoartriidi ja osteopeenia tõttu õnnetuses vigastada, naasis pärast kuuekuulist äraolekut edukalt tööle.

Juhtumiuuringus vaadeldakse, kuidas toimus eduka tööle naasmise kava planeerimine ja rakendamine. Olulisteks osutusid sellised lihtsad meetmed nagu töötajaga haiguspuhkuse ajal kontakti hoidmine ja järk-järgulise tagasipöördumise võimaldamine.

Hinnati töökoha planeeringut ja tehti kohandusi, et töötaja saaks valuvabalt töötada. Juhtum näitab ilmekalt, et tõhusate tööle naasmise lahenduste leidmiseks peavad tervishoiuteenuste osutajad, personalijuhid, vahetud ülemused ja töötajad tegema koostööd.

  • Laadi alla kohas: