You are here

Väljaanded

Kommenteeritud kokkuvõte - Luu- ja lihaskonna vaevused: seos psühhosotsiaalsete riskiteguritega töökohal

17/11/2021 Liik: Aruanded 9 leheküljed

Luu- ja lihaskonna vaevuste riski vähendamisel töökohal keskendutakse tavaliselt töö füüsikalistele teguritele. Oluline on siiski ka luu- ja lihaskonna vaevuste ja psühhosotsiaalsete tegurite, näiteks liigse töökoormuse ja vähese toetuse seos. Psühhosotsiaalsed riskid võivad soodustada ja süvendada luu- ja lihaskonna vaevusi ning viimased võivad kaasneda psühhosotsiaalsete teguritega.


Siinses õigeaegses kirjandusülevaates uuritakse praeguse tervislike töökohtade kampaania taustal psühhosotsiaalsete riskitegurite ning luu- ja lihaskonna vaevuste seose tõendeid. Ülevaates soovitatakse luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise tõhusaid meetmeid ning kirjeldatakse, kuidas tööandjad saavad toetada luu- ja lihaskonna vaevustest taastuvaid töötajaid ja nende naasmist tööle.