You are here

Uudised

08/04/2021

Osalusergonoomika: kuidas see võib parandada töötajate tervist ja heaolu ning ennetada luu- ja lihaskonna vaevusi

participatory ergonomics.jpg

Uues aruteludokumendis uuritakse osalusergonoomika (töötajate kaasamine töö tegevuste kavandamisse ja kontrollimisse) kasutamise eeliseid tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tõkestamisel.

Selles esitatakse osalusergonoomika projekti loomise etapid ning kirjeldatakse mitut tegelikku näidet, kuidas osalusergonoomikat kasutatakse luu- ja lihaskonna vaevuste riskitegurite käsitlemiseks töökohas, kontoritest ehitusplatsideni. Osalusergonoomika hindamatu vahend on ka meie keha ja ohtude kaardistamise teabeleht, milles esitatakse etapiviisiline juhend, kuidas kaasata töötajaid luu- ja lihaskonna vaevuste riski hindamisse ja ennetamisse.

Keegi ei tunne tööd paremini kui seda tegev inimene, seega on mõistlik kaasata töötajad riskide tuvastamisse ja lahenduste leidmisse.

Osalusergonoomika aruteludokument

Keha ja ohtude kaardistamise teabeleht

OSHwiki artikkel osalusergonoomika rakendamise kohta

Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ veebileht