You are here

Casestudier

Brug af den deltagerbaserede "TMS PRO"-tilgang til at mindske muskel- og skeletbesvær blandt arbejdere ved pakkelinjer i agroindustrien

27/03/2022 Type: Casestudier 6 sider

Arbejdere ved pakkelinjer er i risiko for skader og muskel- og skeletbesvær, da arbejdet omfatter håndtering af tunge byrder, repetitive bevægelser og akavede stillinger.


Dette casestudie ser på samarbejdet mellem organisationen i Carsat for sundhed og forebyggelse på arbejdspladsen og fabrikkens ledelse og ansatte om at forbedre de eksisterende sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger for arbejderne ved pakkelinjen på et agroindustrielt pakkeanlæg i Frankrig. Den deltagerbaserede tilgang inddrog de berørte arbejdstagere i at analysere risici og vurdere forebyggende foranstaltninger.


I kraft af den vellykkede intervention kunne fabrikken desuden fortsætte sin forebyggelsespolitik uden ekstern hjælp.

  • Download i: