You are here

Publikationer

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: Hvorfor er det stadig så udbredt? Dokumentation fra en litteraturgennemgang

04/05/2020 Type: Rapporter 69 sider

Denne litteraturgennemgang undersøger årsagerne til den fortsatte forekomst af muskel- og skeletbesvær hos arbejdstagere i EU. På trods af lovgivning og forebyggende foranstaltninger er omfanget af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær fortsat højt.

Forfatterne identificerer de faktorer, der påvirker forekomsten af muskel- og skeletbesvær i arbejdsstyrken, herunder skiftende arbejdsmåder, alder og køn, sundhedsadfærd og -overbevisninger, psykosociale faktorer og socioøkonomiske forskelle. De konkluderer, at vi har brug for nye tilgange til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær, og fremsætter anbefalinger.

Herunder bl.a. at anlægge en mere holistisk tilgang til risikovurdering, der kombinerer fysiske og psykosociale risici, som begge øger arbejdstageres risiko for at udvikle muskel- og skeletbesvær.