You are here

Publikacije

Sažetak – Sprječavanje mišićno-koštanih poremećaja među raznolikom radnom snagom: čimbenici rizika za žene, migrante i pripadnike LGBTI zajednice

07/12/2020 Vrsta: Reports 13 stranice
U ovom izvješću ispituju se učestalost poremećaja mišićno-koštanog sustava i s njima povezani fizički, psihosocijalni, osobni i organizacijski čimbenici rizika u trima skupinama radnika, a to su žene, migranti i pripadnici LGBTI zajednice. Raspravlja se o tome zašto su radnici iz tih skupina češće izloženi čimbenicima rizika koji su povezani s tom vrstom poremećaja i zašto su zdravstveni problemi, uključujući i mišićno-koštane poremećaje, kod njih učestaliji nego kod drugih radnika.
Rezultatima rada na terenu, koji je obuhvaćao razgovore sa stručnjacima, fokusne skupine s radnicima i dubinsku analizu studija slučaja, potkrepljuje se i nadopunjuje te dodatno obogaćuje postojeća baza dokaza.
Naposljetku, iznose se preporuke za politike upravljanja zdravstvenim rizicima i sprječavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava u svakoj od tih triju skupina.