You are here
good practice exchange 1920X595.jpg

Uitwisseling van goede praktijken

Het evenement voor uitwisseling van goede praktijken van officiële campagnepartners is een echt bottom-up-initiatief, geïnspireerd door hun wens om nauwer samen te werken aan betere veiligheid en gezondheid in hun organisaties. Het Agentschap ondersteunt dit initiatief van harte, en beschouwt het als een gelegenheid om zijn campagnes voor een gezonde werkplek te bestendigen en werkelijke verandering op werkplekniveau te realiseren. Daarom bood het in 2012 zijn medewerking aan het oprichten van een speciale stuurgroep, die tegenwoordig ten minste twee keer per jaar bijeenkomt.

Sinds 2013 wordt er door EU-OSHA en zijn officiële partners in de campagne "Een gezonde werkplek" gezamenlijk om het jaar een ceremonieel evenement georganiseerd voor het uitwisselen van goede VGW-praktijken en voor het bespreken van belangrijke prestatie-indicatoren waarmee veiligheid en gezondheid op het werk kan worden bevorderd. Bovendien treden ieder jaar enkele bijzonder nauw betrokken campagnepartners op als gastheer van uitwisselingsevenementen, waarbij ze de andere campagnepartners bij hen uitnodigen om hun ervaringen te bespreken.

Sinds het begin van het initiatief ruim vijf jaar geleden heeft het sterk aan invloed gewonnen. De betrokkenheid van de campagnepartners, die in heel Europa evenementen organiseren en bijwonen, is inspirerend geweest. Deze evenementen leiden altijd tot stimulerende discussies en nieuwe ideeën. 

Aanvullende hulpmiddelen

Evenementen

20 Sep 2018

Portugal - Delphi Good Practice Exchange Meeting

September 20, 2018 to September 21, 2018 Portugal

Official campaign partner Delphi Technologies hosts a two-day Good Practice Exchange event at their factory in Seixal, Portugal. The...Learn more

20 Mar 2018

Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances

March 20, 2018 Belgium

In the run-up to the official launch of the 2018-19 Healthy Workplaces campaign ‘Manage Dangerous Substances’, EU-OSHA organises a European campaign partnership meeting.

...Learn more

Nieuwsbrief

Privacybeleid