You are here

Casestudies

De praktische toepassing van preventiemaatregelen op werkplekniveau is goed beschreven in veel casestudies die zijn gepubliceerd door ondernemingen zelf, overheidsinstellingen, instanties, industriële verenigingen en vakbonden. Zij hebben casestudies op dit gebied bijeengebracht en deze in meer of minder gedetailleerde versies en in verschillende formaten gepubliceerd. In sommige gevallen gaat het om korte succesverhalen, in andere om een uitvoerige beschrijving van de risicoreductie en om technologische en financiële aspecten van de praktische oplossingen in kwestie. Zelfs de levenscyclus komt aan bod (d.w.z. er wordt aandacht besteed aan de risico's van gevaarlijke stoffen gedurende de hele levenscyclus, van grondstof tot afval). Het formaat loopt uiteen van eenvoudig leesbare informatie op twee pagina's tot uitgebreide technische beschrijvingen. Ondersteunende video's zijn als formaat in opkomst, en steeds meer publicaties zijn in meer dan één taal beschikbaar.

Toon 1 - 5 van 18
27/06/2018
79991-0.jpg

Deze casestudy van een opleidingsprogramma in Duitsland laat zien hoe scholen en ondernemingen kunnen samenwerken om jongeren meer bewust te maken van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). In het onderzochte voorbeeld hebben een school en een chemisch bedrijf in Hamburg op initiatief van...Meer weergeven

PDF Casestudies Downloaden in
27/06/2018
80313-0.jpg

Deze casestudy van een universitair programma voor afvalbeheer in Polen laat zien hoe universiteiten kunnen samenwerken om problemen op te lossen die verband houden met het beheer en de verwijdering van gevaarlijke chemische stoffen. In het onderzochte voorbeeld heeft de scheikundefaculteit van...Meer weergeven

PDF Casestudies Downloaden in
27/06/2018
79995-0.jpg

Deze casestudy richt zich op de campagne "No Time to Lose" van het Britse Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) ter bestrijding van beroepsgebonden kanker. Dankzij de steun van meer dan 220 organisaties en de samenwerking met partners over de hele wereld heeft de campagne...Meer weergeven

PDF Casestudies Downloaden in
27/06/2018
79989-0.jpg

Deze casestudy beschrijft welke maatregelen de manager van een klein onafhankelijk bedrijf dat deel uitmaakt van een grotere franchise, heeft genomen om blootstelling aan kankerverwekkende dampen op de werkplek te voorkomen. Met de steun van een lokale socialezekerheidsinstelling heeft de...Meer weergeven

PDF Casestudies Downloaden in
18/06/2018
79942-0.jpg

De Hongaarse bestrijdingsmiddelenproducent waarop deze casestudy is gebaseerd, heeft vastgesteld dat effectief onderhoud van installaties en apparatuur een cruciaal onderdeel is van een veilige bedrijfsvoering. Deze producent heeft een nieuw, efficiënter systeem voor onderhoudsbeheer ingevoerd,...Meer weergeven

PDF Casestudies Downloaden in

Pages