You are here

Publicaties

Op de website van EU-OSHA is een schat aan informatie te vinden over het onderwerp waarop de huidige campagne betrekking heeft, en waarom en hoe we dit moeten aanpakken.

Publicaties variëren van campagne-informatiebladen over relevante onderwerpen tot samenvattingen van seminars en workshops en uitgebreide onderzoeksrapporten (bijvoorbeeld over de omvang van het probleem en de bijbehorende kosten, en de huidige preventieve beleidsmaatregelen en praktijken). Casestudy’s geven praktijkvoorbeelden van het beheersen van VGW op het werk en geven tips over de praktische toepassing van preventiemaatregelen.

Laatste publicaties

84568-0.jpg
16/12/2019 29 pagina’s

Sweden: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence...

Type: Landen-/nationale verslagen
84566-0.jpg
16/12/2019 42 pagina’s

Spain: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence,...

Type: Landen-/nationale verslagen
84564-0.jpg
16/12/2019 43 pagina’s

Netherlands: Work-related musculoskeletal disorders:...

Type: Landen-/nationale verslagen

Beschikbare publicaties (29)

86779-0.jpg
09/09/2020 Type: Discussienota's 12 pagina’s

Exoskeletten voor werknemers: draagbare robotapparatuur en het voorkomen van arbeidsgerelateerde spier- en...

Exoskeletten zijn persoonlijke hulptechnologieën die het lichaam mechanisch ondersteunen. Ze kunnen de last van lichamelijke arbeid zoals zwaar tillen verminderen, waardoor het risico op spier- en skeletaandoeningen afneemt. Het is niet altijd mogelijk om werkplekken op...

Meer weergeven
86111-0.jpg
27/07/2020 Type: Rapporten 9 pagina’s

Samenvatting Analyse van casestudy’s betreffende werken met chronische spier- en skeletaandoeningen

In dit verslag worden acht casestudy’s gepresenteerd van mensen met chronische spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) die na een ziekteverlof weer aan het werk zijn gegaan of die, ondanks hun SSA, aan het werk zijn gebleven. De casussen zijn bedoeld om de ervaringen van deze...

Meer weergeven
85999-0.jpg
27/07/2020 Type: Rapporten 74 pagina’s

Analyse van casestudy’s betreffende werken met chronische spier- en skeletaandoeningen

In dit verslag worden acht casestudy’s gepresenteerd van mensen met chronische spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) die na een ziekteverlof weer aan het werk zijn gegaan of die, ondanks hun SSA, aan het werk zijn gebleven. De casussen zijn bedoeld om de ervaringen van deze...

Meer weergeven
85710-0.jpg
21/06/2020 Type: Discussienota's 23 pagina’s

Spier- en skeletaandoeningen in de gezondheidszorgsector

Een toenemende belasting in de zorg, moeilijkheden om nieuwe medewerkers aan te werven en een vergrijzend personeelsbestand maken het waarschijnlijker dat aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de gezondheidszorg een steeds groter probleem voor de veiligheid en gezondheid op...

Meer weergeven
85700-0.jpg
05/06/2020 Type: Rapporten 51 pagina’s

Werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: van onderzoek tot praktijk. Welke lessen kunnen er worden getrokken?

Ondanks een groot aantal preventie-initiatieven doen zich in de hele EU nog steeds vele gevallen van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) voor. Het verslag bevat een samenvatting van de bevindingen van een grootschalig project waarin onderzoek is gedaan naar de...

Meer weergeven

Pages

Pages

1 - 5