You are here
Legislation

Zakonodavstvo

Na snazi je zakonodavstvo za zaštitu radnika u EU-u od štetnih učinaka opasnih tvari. Dostupni su resursi s pomoću kojih ćete lakše razumjeti to zakonodavstvo i primijeniti ga. Ovdje predstavljamo najvažnije zakonodavstvo EU-a i mjesta na kojima možete pronaći više informacija i smjernica za njegovu primjenu na svom radnom mjestu.

Zakonodavstvo EU-a o sigurnosti i zdravlju posebno usmjereno na zaštitu radnika od opasnih tvari uključuje:

Procjena rizika temelj je tog zakonodavstva i pravna je obveza svih poslodavaca ako su opasne tvari prisutne na njihovim mjestima rada. Poslodavci moraju pratiti i točno određenu hijerarhiju preventivnih mjera: otklanjanje, zamjena, tehnološke mjere, organizacijske mjere i, na kraju, osobna zaštita.

Ostale smjernice i propisi uključuju Uredbu o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i Uredbu o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP). Kemijski se proizvodi moraju označiti simbolima za rizik. Dobavljač mora isporučiti sigurnosno-tehničke listove za sve kemijske proizvode. Ovaj sigurnosno-tehnički list sadrži podatke o svojstvima tvari, opasnostima, mjerama opreza pri skladištenju i rukovanju, prikladnim mjerama sprečavanja rizika i nedopuštenoj upotrebi.

Preporučeni resursi