You are here

Information from the Labour Inspectorate about chemical risk assessment. Arbejdstilsynet informerer om arbejdspladsvurdering og kemisk risikovurdering

Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København ØKøbenhavnDenmark
13/09/2019

An update on the new rules

 •     Chemical risk assessment
 •     Training and instruction
 •     Use of the old work place manuals in the future
 •     New guidance materials on chemical substances
 •     Inspection of the chemcal working environment in the future
 •     Tools for chemical risk assessment


Bliv ajour med de nye regler

 •     Kemisk risikovurdering
 •     Oplæring og instruktion
 •     Kan vi bruge de gamle arbejdspladsbrugsanvisninger fremover?
 •     Den nye vejledning om arbejde med stoffer og materialer
 •     Arbejdstilsynets tilsyn med det kemiske arbejdsmiljø fremover
 •     Værktøjer til brug for kemisk risikovurdering
 

Organizator: 
The Danish Focal Point Network. Det danske Focal Point netværk.
Dodatne informacije