You are here

Materijali za kampanju

Primary tabs
27/11/2017

Letak kampanje

Campaign leaflet

Željeli biste upoznati širu publiku s kampanjom „Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta” ili jednostavno saznati više? U ovom letku kampanje potražite sve ključne informacije – zašto je kampanja tako važna, kako se možete uključiti i gdje možete saznati više o kampanji. U letku ćete također pronaći popis najvažnijih datuma i smjernice za lakše praćenje događanja u okviru kampanje.