You are here
24/05/2018

The promotion of the EU-OSHA "Manage Dangerous Substances" campaign and the safety and health at the workplaces

The Enterprise Europe Network Centre at the Foundation for Promotion of Entrepreneurship (Lodz, Poland) presented information and promotion materials concerning OSH at the workplaces, also materials related to the "Manage Dangerous Substances" Campaign on the informational stand during IV BioOpen conference - the 24-25.05.2018, The Faculty of Biology and  Environmental Protection, University of Lodz.

OSH_006228_3.jpeg

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź, Polska) zaprezentował materiały informacyjno-promocyjne dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w tym w szczególności związane z kampanią "Substancje niebezpieczne pod kontrolą" na stoiku informacyjnym IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen - 24-25 maja 2018, Łódź, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.