You are here

Publicații

Site-ul EU-OSHA oferă acces la peste o sută de publicații despre substanțele periculoase, de la fișe informative pe teme fundamentale până la rapoarte cuprinzătoare (de exemplu, despre substanțele toxice pentru reproducere și substanțele cancerigene) și articole OSHwiki enciclopedice, care pot fi consultate în secțiunea „Substanțe periculoase”.

În timpul campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase 2018-2019” despre substanțele periculoase, multe dintre aceste publicații sunt actualizate și modificate și se adaugă noi publicații și noi formate.

Fișele informative ale campanieiinformează utilizatorul cu privire la acțiunile fundamentale și prioritare pentru gestionarea substanțelor periculoase. Infograficele sunt folosite pentru a anima cele mai importante date și cifre. Articolele actualizate și noile articole OSHwiki extind și îmbunătățesc abordarea oferită de secțiunea OSHwiki privind substanțele periculoase.

Se afișează 1 - 4 din 200

Publicații disponibile

03/10/2018
82144-0.jpg

Această fișă informativă oferă recomandări în privința instrumentelor și orientărilor disponibile, pentru a-i ajuta pe angajatori și pe lucrători să gestioneze riscurile prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă. Prin utilizarea instrumentelor și a orientărilor care...Vedeți mai mult

PDF Fișe informative Descărcați în
07/05/2018
72462-0.jpg
Regulamentul REACH impune întreprinderilor
care produc sau importă substanțe chimice
în UE, Islanda, Norvegia sau Liechtenstein,
în cantități anuale de cel puțin o tonă, să le
înregistreze la...Vedeți mai mult
PDF Descărcați în
22/02/2018
79857-0.jpg

Fișa informativă prezintă cadrul legislativ al Uniunii Europene cu privire la substanțele periculoase la locul de muncă, cu accent special pe trei directive europene: Directiva-cadru SSM, Directiva privind agenții chimici (CAD) și Directiva privind substanțele cancerigene și mutagene (CMC)....Vedeți mai mult

PDF Fișe informative Descărcați în
22/02/2018
79903-0.jpg

Cea mai bună metodă de reducere a riscurilor este eliminarea sau înlocuirea substanțelor periculoase, evaluarea integrală a riscurilor fiind o etapă cheie în acest proces.

Această fișă informativă prezintă o serie de principii fundamentale, sfaturi practice, bune practici, instrumente și...Vedeți mai mult

PDF Fișe informative Descărcați în

Pages

Alte publicații relevante în limba Engleză

17/01/2019
81579-0.jpg

Acest raport rezumativ prezintă bazele unei metodologii bazate pe date, stabilită pentru a evalua expunerea la substanțe periculoase la locurile de muncă din UE și pentru a furniza o bază de monitorizare a tendințelor și a evoluțiilor privind expunerea la aceste substanțe...Vedeți mai mult

PDF Rapoarte Descărcați în
03/10/2018
80432-0.jpg

Această fișă informativă prezintă o imagine de ansamblu asupra modului în care trebuie gestionate nanomaterialele fabricate la locul de muncă. Aceste materiale, care conțin particule foarte mici, pot fi toxice.

Fișa informativă oferă informații despre...Vedeți mai mult

PDF Fișe informative Descărcați în
15/12/2017
78694-0.jpg

Expunerea la substanțele cancerigene poate duce la cancer, care reprezintă o cauză majoră de deces legat de locul de muncă în UE. Pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor europeni este vital să existe date fiabile despre expunerile la substanțele cancerigene de la locul de muncă...Vedeți mai mult

PDF Rapoarte Descărcați în

Pages