You are here

Studii de caz

Aplicarea practică a măsurilor de prevenire la nivelul locului de muncă este descrisă în detaliu în numeroase studii de caz publicate chiar de întreprinderi, instituții și autorități publice, asociații industria și sindicate. Aceste instituții au reunit astfel de studii de caz și le-au publicat în diferite formate și la diferite niveluri de detaliu. Unele dintre acestea sunt scurte povești de succes, altele tratează amănunțit aspectele legate de reducerea riscurilor, precum și aspectele tehnologice și financiare ale soluțiilor practice în cauză. Sunt prezentate inclusiv observații despre ciclul de viață (și anume, abordarea riscurilor prezentate de substanțele periculoase pe parcursul întregului lor ciclu de viață, de la materii prime la deșeuri). Formatele variază de la fișe informative ușor de citit, de două pagini, la descrieri tehnice ample. Videoclipurile auxiliare reprezintă un format în curs de dezvoltare, iar publicațiile sunt din ce în ce mai mult disponibile în mai multe limbi.

Se afișează 1 - 5 din 21
17/09/2019
83326-0.jpg

Această broșură prezintă exemple premiate și apreciate de bune practici în ceea ce privește abordările inovatoare adoptate de organizațiile din întreaga Europă în vederea eliminării și reducerii expunerii lucrătorilor la substanțe periculoase. Aceste exemple nu se rezumă la simpla...Vedeți mai mult

PDF Studii de caz Descărcați în
19/10/2018
80657-0.jpg

Acest studiu de caz prezintă în detaliu abordarea participativă adoptată de o companie farmaceutică din Croația pentru a gestiona riscurile aferente lucrului cu substanțe periculoase.

Strategia companiei în materie de sănătate și siguranță depășește cadrul legislativ național și al UE,...Vedeți mai mult

PDF Studii de caz Descărcați în
03/09/2018
80384-0.jpg

Acest studiu de caz, care privește un exemplu de bună practică dintr-o întreprindere de produse de încălțăminte din Spania, demonstrează cum se poate îmbunătăți mult securitatea și sănătatea lucrătorilor prin înlocuirea substanțelor periculoase cu altele mai puțin periculoase și importanța...Vedeți mai mult

PDF Studii de caz Descărcați în
27/06/2018
80641-0.jpg

Acest studiu de caz al unui program de formare din Germania arată cum școlile și întreprinderile pot colabora pentru a sensibiliza tinerii cu privire la securitatea și sănătatea în muncă (SSM). În exemplul studiat, la inițiativa unui profesor, o școală și o companie de produse chimice din...Vedeți mai mult

PDF Studii de caz Descărcați în
27/06/2018
80313-0.jpg

Acest studiu de caz al unui program universitar de gestionare a deșeurilor din Polonia a arătat cum universitățile pot lucra împreună pentru a soluționa probleme privind gestionarea și eliminarea substanțelor chimice periculoase. În exemplul studiat, un departament universitar de chimie din...Vedeți mai mult

PDF Studii de caz Descărcați în

Pages