You are here
Legislation

Jogszabályi háttér

A Európai Unióban dolgozó munkavállalókat az érvényben lévő jogszabályok védik a veszélyes anyagok káros hatásaitól. A jogszabályok megismerése és gyakorlatba ültetése érdekében erőforrások állnak rendelkezésre. Itt a leginkább témába vágó uniós jogszabályokat és azt mutatjuk be, hogy azok munkahelyi alkalmazásával kapcsolatban hol talál bővebb információkat és iránymutatást.

Kifejezetten a munkavállalók veszélyes anyagoktól való megvédését előtérbe helyező uniós munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jogszabályok:

A jogszabályok alapja a kockázatértékelés, ami minden munkáltató számára törvényi előírás, ha a munkahelyeiken veszélyes anyagok vannak jelen. A munkáltatóknak be kell tartaniuk a megelőző intézkedések külön hierarchiáját, ami a megszüntetésből, helyettesítésből, technológiai intézkedésekből, szervezeti intézkedésekből és végül az egyéni védőeszközökből épül fel.

A további iránymutatások és rendeletek közé tartozik a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH) rendelet és az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (CLP) rendelet. A vegyipari termékeken a kockázatokat jelző szimbólumokat kell feltüntetni. A szállítóknak minden vegyipari termékhez biztonsági adatlapokat kell mellékelniük. A biztonsági adatlapok az anyag tulajdonságairól, veszélyeiről, tárolási és kezelési óvintézkedéseiről, a megfelelő kockázatmegelőző intézkedésekről és a tiltott felhasználási módokról tartalmaznak tudnivalókat.

Ajánlott forrásanyagok önnek