You are here
22/02/2018

Informationsblad: Ersättning av farliga ämnen på arbetsplatsen

Infoblad
79907-0.jpg

Bästa sättet att minska risken är att undanröja eller ersätta farliga ämnen och en fullständig riskbedömning är ett centralt steg i processen.

I detta informationsblad behandlas en rad grundläggande principer, praktiska tips, bästa praxis, verktyg och metoder för riskbedömning samt användbara länkar som vägleder dig genom det stegvisa förfarandet för att ersätta farliga ämnen på arbetsplatsen.