You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Senaste publikationer

MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 77 sidor

Belastningsbesvär: samband med psykosociala riskfaktorer i...

Typ: Litteraturöversikter
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 9 sidor

Sammanfattning – Belastningsbesvär: samband med...

Typ: Litteraturöversikter

Tillgängliga publikationer (64)

MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 Typ: Rapporter 9 sidor

Sammanfattning – Belastningsbesvär: samband med psykosociala riskfaktorer i arbetet

Histo risk t sett har insatserna för att minska risken för belastningsbesvär på arbetsplatsen inriktats på fysiska faktorer i arbetet. Men förhållandet mellan belastningsbesvär och psykosociala faktorer , såsom alltför stor arbetsbelastning och bristande stöd, är viktigt...

Se mer
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 Typ: Rapporter 77 sidor

Belastningsbesvär: samband med psykosociala riskfaktorer i arbetet

Histo risk t sett har insatserna för att minska risken för belastningsbesvär på arbetsplatsen inriktats på fysiska faktorer i arbetet. Men förhållandet mellan belastningsbesvär och psykosociala faktorer , såsom alltför stor arbetsbelastning och bristande stöd, är viktigt...

Se mer
Mainstreaming_MSDs_into_education_summary.pdf.jpeg
04/11/2021 Typ: Rapporter 13 sidor

Sammanfattning – Belastningsbesvär hos barn och ungdomar: förekomst, riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Det har forskats mycket om belastningsbesvär, men i de flesta rapporter läggs tonvikten på vuxna. Denna kartläggande översikt inriktas i stället på forskning om barn och ungdomar – både före och efter deras inträde på arbetsmarknaden. Eftersom många belastningsbesvär börjar i...

Se mer
Mainstreaming_MSDs_into_education_report.pdf.jpeg
04/11/2021 Typ: Rapporter 95 sidor

Belastningsbesvär hos barn och ungdomar: förekomst, riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Det har forskats mycket om belastningsbesvär, men i de flesta rapporter läggs tonvikten på vuxna. Denna kartläggande översikt inriktas i stället på forskning om barn och ungdomar – både före och efter deras inträde på arbetsmarknaden. Eftersom många belastningsbesvär börjar i...

Se mer
TW_health_risks_COVID_19_pandemic_context_field_evidence_policy_implications_report-1.jpg
22/10/2021 Typ: Rapporter 102 sidor

Distansarbete och hälsorisker i samband med covid-19-pandemin: exempel från arbetslivet och politiska konsekvenser

Samtidigt som distansarbete har bidragit till företagens utveckling och överlevnad under covid-19-pandemin har det resulterat i att arbetstagarna löper större risk för belastningsbesvär och psykiska hälsoproblem. I den här rapporten granskas de arbetsmiljöproblem som är kopplade...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5