You are here

Praktiska verktyg och vägledning

Praktiska verktyg och vägledning

För att göra det lättare för arbetsplatserna att bedöma och hantera risken för belastningsbesvär innehåller vår användarvänliga databas ett flertal praktiska verktyg och vägledningsmaterial som har tagits fram på EU-nivå och nationell nivå.

Resurserna innefattar fallstudier och visuellt material och täcker många olika områden, farotyper och förebyggande åtgärder. En del riktar sig särskilt till vissa aktörer, till exempel arbetsgivare, arbetstagare eller chefer, och vissa är tänkta som en hjälp för att hantera belastningsbesvär bland särskilda grupper av arbetstagare. Resurserna kan filtreras efter någon av dessa eller ett flertal andra kategorier, så det är mycket enkelt att hitta exakt vad du letar efter.