You are here

Verktygslåda för kampanjer

Kampanjen ”Förebyggande av arbetsmiljörisker i samband med arbetsmaskiner och arbetsutrustning”

Organisation: 
ACT
Land: 
Portugal
Beskrivning: 

Kampanjen ”Förebyggande av arbetsrelaterade faror i samband med arbetsmaskiner och arbetsutrustning” skapar en lägsta skyddsnivå för arbetstagarnas säkerhet och bidrar till fri och rättvis konkurrens på den inre marknaden.

Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment Campaign