You are here

Verktygslåda för kampanjer

Första konferensen för det internationella partnerskapet för europeisk forskning om arbetsmiljö (Perosh) om förlängning av arbetslivet

Organisation: 
Nationellt forskningscentrum för arbetsmiljö + partnerskap för europeisk arbetsmiljöforskning (Perosh)
Land: 
Danmark
Beskrivning: 

Den första internationella Perosh-konferensen om att förlänga arbetslivet anordnades till förmån för Perosh-institutionerna och deras nära medarbetare. [HK1] Syftet med denna konferens var att dela med sig av kunskap och stimulera till nätverksbyggande inom Perosh-institutioner om frågan om förlängning av arbetslivet.