You are here

Publikationer

Arbetsrelaterade belastningsbesvär: Fakta och siffror – sammanfattningsrapport om rapporterna från tio EU-medlemsstater

12/03/2020 Typ: Rapporter 80 sidor

Denna sammanfattningsrapport ingår i ett mycket större projekt, ”Översikt över fakta och siffror om arbetsrelaterade belastningsbesvär: förekomst, kostnader och demografiska förhållanden i Europa”, som ska stödja beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå genom att ge en korrekt bild av belastningsbesvärens utbredning och kostnader i Europa. Detta innefattar en sammanställning av befintliga data från flera relevanta och tillförlitliga officiella statistiska källor. Denna rapport ska komplettera en översiktsrapport som publiceras med samma titel och omfattar EU som helhet, Arbetsrelaterade belastningsbesvär: utbredning, kostnader och demografiska förhållanden i EU – slutrapport.

EU-Osha, som är medveten om begränsningarna hos EU:s datakällor för belastningsbesvär, har beslutat att komplettera och berika rönen på EU-nivå med nationella data och analyser. Denna sammanfattningsrapport syftar till att sammanställa en del av dessa data och uppgifter som publicerats i tio nationella rapporter om ämnet (från Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Nederländerna, Österrike, Finland och Sverige).

  • Ladda ner i: