You are here

Fallstudier

Minska förekomsten av muskel- och skelettbesvär genom den deltagarbaserade ”TMS PRO”-metoden för packpersonal vid löpande band i jordbruksindustrin

27/03/2022 Typ: Fallstudier 6 sidor

Packpersonal vid löpande band löper risk att drabbas av skador och muskel- och skelettbesvär eftersom deras arbete innebär hantering av tunga laster, repetitiva rörelser och obekväma arbetsställningar.


I den här fallstudien har man undersökt samarbetet mellan den förebyggande arbetsmiljöorganisationen Carsat och fabriksledningen och de anställda för att förbättra nuvarande arbetsmiljöåtgärder för packpersonal vid löpande band på en fabrik i Frankrike. Den deltagarbaserade strategin inkluderade de berörda arbetstagarna i arbetet med att analysera risker och utvärdera förebyggande åtgärder.


Tack vare denna lyckade insats kunde fabriken sedan fortsätta driva sin förebyggande strategi utan hjälp utifrån.

  • Ladda ner i: