You are here

Publikationer

Rehabilitering och återgång till arbetet: Analysrapport om EU:s och medlemsstaternas riktlinjer, strategier och program – Informationsblad

11/10/2016 Typ: Infoblad 2 sidor

Mot bakgrund av den åldrande arbetskraften ger rapporten en överblick över de metoder som tillämpas för rehabilitering och återgång till arbete i hela Europa. Här analyseras faktorer som påverkar huruvida system för rehabilitering och återgång till arbetet utarbetas och genomförs i olika länder, och särskilda framgångsfaktorer för dessa system i Europa identifieras. Avslutningsvis diskuteras de rön som är av betydelse för politiken, och områden där ytterligare forskning krävs för att fylla kunskapsluckorna identifieras.