You are here

Fallstudier

Muskel- och skelettbesvär hos arbetstagare inom vinodling minskas genom en deltagandebaserad strategi med videoanalys

27/03/2022 Typ: Fallstudier 3 sidor

Arbete med vinodling (druvproduktion) medför att samma rörelser upprepas under längre tid i obekväma arbetsställningar. Vid ett litet vinodlingsföretag i Frankrike uppgick frånvaron bland personalen till 50 procent under beskärningssäsongen.


För att ta itu med detta problem ansökte ledningen om stöd från den regionala sjukförsäkringskassan. Denna fallstudie belyser hur en deltagandebaserad insats minskade risken för muskel- och skelettbesvär. Först filmade ergonomikonsulter arbetstagarna på plats. Sedan analyserade de videon tillsammans med arbetstagarna för att avgöra vilka biomekaniska faktorer som förvärrade arbetstagarnas tillstånd.


Efter att faktorerna validerats tillsammans med arbetstagarna prövades lösningar genom att man på nytt filmade arbetstagarna och diskuterade resultaten. 

  • Ladda ner i: