You are here

Publikationer

Långvarigt påtvingat stående: hälsoeffekter och råd om god praxis

08/06/2021 Typ: Rapporter 91 sidor

Långvarigt stående i samma ställning utgör en hälsorisk och kan leda till bland annat belastningsbesvär och många andra sjukdomar. I den här rapporten undersöks hur vanligt det är med påtvingade arbetsställningar på Europas arbetsplatser och vilka arbeten och grupper av arbetstagare som är mest drabbade. I rapporten diskuteras också EU:s lagstiftning som syftar till att skydda arbetstagare och riktlinjer om säkra gränser för kontinuerligt stående.

Exempel på effektiva åtgärder för att minska långvarigt stående presenteras i rapporten och det betonas hur viktigt det är att anpassa åtgärder för riskbedömning och riskförebyggande till individuella behov samt att uppmuntra aktivt och hållbart arbete.

Rapporten innehåller slutligen en sammanfattning av tips på god praxis för arbetsplatser och förslag på förebyggande strategier för beslutsfattare.

  • Ladda ner i: