You are here

Fallstudier

Deltagarbaserade workshoppar med kvinnliga köks- och restaurangbiträden för att hitta lösningar på problem med muskel- och skelettbesvär

27/03/2022 Typ: Fallstudier 2 sidor

Köksbiträden löper risk att drabbas av muskel- och skelettbesvär eftersom det i deras arbetsuppgifter ingår tunga lyft och obekväma och repetitiva rörelser.


I den här fallstudien från Finland har man undersökt hur deltagarbaserade workshoppar kan hjälpa köksbiträden att identifiera, analysera och tillämpa lösningar för risker i samband med muskel- och skelettbesvär. En extern expert samordnade ett deltagarbaserat insatsprojekt. Det omfattade en serie workshoppar där 504 köksbiträden deltog.


De uppmanades att analysera risker, ta fram lösningar och genomföra förändringar på arbetsplatsen. Över 400 ergonomiska förändringar gjordes i köken.  

  • Ladda ner i: