You are here

Ersättning

Farliga ämnen bör om möjligt tas bort från arbetsplatsen helt och hållet. Ofta kan farliga ämnen ersättas med säkra eller mindre skadliga alternativ, och arbetsprocesser som ger upphov till farliga ämnen kan ofta ersättas av processer som inte gör det.

Att ta bort och ersätta är första prioritet för åtgärder i EU:s lagstiftning om farliga ämnen. Trots det verkar det svårt att ersätta farliga ämnen och arbetsprocesser på många arbetsplatser, och därför finns ett tydligt behov av mer stöd på detta område.

Gör det till ett genomförbart alternativ för din arbetsplats att ersätta farliga ämnen med hjälp av våra relevanta verktyg, vår information och våra fallstudier som visar hur ersättning kan gå till i praktiken.