You are here

Hantera risker

Nyckeln till att på ett effektivt sätt hantera risker ligger i att skapa en förebyggande kultur. Alla på arbetsplatsen bör aktivt intressera sig för och bidra till att arbetsmiljön är säker.

Riskbedömning är en central förutsättning för att effektivt kunna förebygga risker, och måste enligt EU:s lagstiftning genomföras om farliga ämnen förekommer på en arbetsplats. Enligt lag måste arbetsplatser även ta sig an det förebyggande arbetet utifrån en hierarkisk strategi.

Som tur är finns många verktyg och mycket vägledningsmaterial tillgängligt. De erbjuder praktiska lösningar och kan hjälpa ditt företag att leva upp till lagstiftningens krav och hantera riskerna genom att genomföra effektiva riskbedömningar och förebyggande åtgärder.