You are here

Fakta och siffror

Trots lagstiftningen för att skydda arbetstagare utgör farliga ämnen fortfarande en betydande hälsorisk på många arbetsplatser runt om i EU. Rapporter visar att det finns farliga ämnen på 38 procent av arbetsplatserna, i vissa sektorer på nästan två tredjedelar. Farliga ämnen orsakar en stor andel av de arbetsrelaterade sjukdomarna och vissa grupper av arbetstagare är särskilt känsliga för riskerna. Exponeringen för cancerframkallande ämnen på arbetsplatser är särskilt oroande. Den orsakar 80 000 dödsfall och kostar 2,4 miljarder euro per år.

Dessa fakta och siffror ger bara en antydan om problemets natur och omfattning. I våra rapporter, faktablad och infografik får du veta mer.