You are here

Cancerframkallande ämnen

Varje år får 120 000 människor i EU cancer på grund av att de exponeras för cancerframkallande ämnen på jobbet, något som leder till nästan 80 000 dödsfall. Detta är oacceptabelt, särskilt eftersom många fall av arbetsrelaterad cancer skulle kunna förhindras genom att man får bukt med sådan exponering.

Det finns hundratals cancerframkallande ämnen på arbetsplatser runt om i EU. Många bildas vid arbetsprocesser och är svåra att övervaka. Företag är ofta inte medvetna om att lagstiftningen för cancerframkallande ämnen är mycket strängare än den för andra farliga ämnen.

Cancerframkallande ämnen kan vara ett problem på din arbetsplats – få mer information med våra lättanvända resurser och vägledningsdokument.