You are here
Preventing needlestick injuries

Förebyggande av nålsticksskador

Hälso- och sjukvårdspersonal drabbas varje år av 2 miljoner nålsticksskador som leder till infektioner med hepatit B och C samt hiv[1]. Denna verktygslåda, som har tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO), innehåller tekniska och politiska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal, administratörer och politiker för att förbättra säkerheten i samband med injektioner. Se mer