You are here
Media Partners

Mediepartner för kampanj

Våra mediepartner samarbetar med oss för att öka medvetenheten om kampanjens huvudteman, och använder sina olika kanaler för att göra reklam för och främja kampanjen. De utgör en exklusiv samling journalister och redaktörer i hela Europa som vill lyfta fram arbetsmiljöfrågorna.

Medier och publikationer som vill och kan engagera sig djupare i kampanjen kan erbjudas att bli partner.

Bli mediepartner för en kampanj