You are here

Nyheter

20/09/2022

Från att axla en tung arbetsbörda till axelsmärta: dags att granska arbetsrelaterad stress och arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär

HL_Doc.jpg

Höga arbetskrav och låg arbetstillfredsställelse kan orsaka eller förvärra arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär. Eftersom psykosociala risker och muskel- och skelettbesvär är nära sammankopplade är det bättre att ta itu med dem tillsammans.


Mer information finns i våra praktiska resurser. Ett informationsblad innehåller tips för att identifiera risker. I vår PowerPoint-presentation beskrivs förebyggande åtgärder. Dessutom innehåller våra databaser resurser såsom fallstudier och visuellt material, som omfattar flera olika sektorer och farotyper.


Läs informationsbladet och PowerPoint-presentationen om psykosociala faktorer i förebyggandet av arbetsrelaterade belastningsbesvär


Sök bland EU-Oshas användbara praktiska verktyg och vägledningar om psykosociala risker och muskel- och skelettbesvär