You are here

PAimage_0.png

Kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” delas in i olika prioriterade områden. Dessa lanseras genom särskilda kommunikationsinsatser och marknadsföringspaket under de två år som kampanjen pågår. Det här är vårt nya upplägg för att täcka specifika och relevanta ämnen med koppling till belastningsbesvär och en rad olika resurser och material som publiceras och marknadsförs enligt följande kalender:

  • Förebyggande åtgärder – oktober till december 2020
  • Fakta och siffror – januari till mars 2021
  • Kroniska sjukdomar – april till juni 2021
  • Stillasittande arbete – juli till oktober 2021
  • Mångfald i fråga om arbetstagare – november 2021 till januari 2022
  • Distansarbete – februari till april 2022
  • Kommande generationer – maj till augusti 2022
  • Psykosociala risker – september till november 2022