You are here

Nyheter

23/02/2021

Friska arbetsplatser belastar rätt: Förebyggandet av belastningsbesvär har nya allierade

map europe 220.jpg

© Vector by www.freepik.es

Belastningsbesvär fortsätter att vara det främsta arbetsrelaterade hälsoproblemet och för att stödja förebyggandet av dem har EU-Osha nöjet att kunna välkomna en rad olika officiella kampanjpartner och mediepartner till kampanjen 2020–2022: ”Friska arbetsplatser belastar rätt.”

Omkring 60 procent av alla arbetstagare med arbetsrelaterade hälsoproblem anser att belastningsbesvär är deras allvarligaste problem, vilket innebär att arbetet med förebyggande åtgärder och medvetandegörande är långt ifrån färdigt. Av denna anledning kommer stödet från the nya officiella kampanjpartnerna och mediepartnerna att vara ytterst viktigt för att hjälpa till att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär genom främjande och utbyte av goda praktiska lösningar.

Ett internationellt ergonomiförbund, en organisation för utbildning av anställda, ett internationellt fackförbund för musiker och ett byggtjänstföretag är alla nya partner som delar en önskan om att göra arbetsplatser en säkrare plats för arbetstagare genom att förebygga och hantera arbetsmiljörisker.

Deras stöd är ovärderligt och de får flera fördelar i gengäld för sitt främjande arbete, bl.a. bättre synlighet, oöverträffade nätverksmöjligheter, förtur till kampanjverktyg och kampanjmaterial och erkännande för sitt arbete med EU-Osha för denna viktiga sak.

Vi välkomnar dem alla till kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”!

Läs mer om de officiella kampanjpartnerna och mediepartnerna

Besök webbplatsen för kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”