You are here

Nyheter

17/11/2020

Lär känna våra officiella kampanjpartner och bli en av dem!

OSH_017203_f0d92.jpg

© EU-OSHA

Våra långvariga officiella kampanjpartner fortsätter att spela en nyckelroll för att se till att budskapen i kampanjen 2020–2022 – Friska arbetsplatser belastar rätt når ut till alla slags arbetsplatser i EU.

Genom sitt förnyade stöd till vår nya kampanj, som fokuserar på arbetsrelaterade belastningsbesvär, visar de ett starkt engagemang för att skapa europeiska säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla. Partnerskapet fortsätter att ge många möjligheter att bygga nätverk och utbyta god praxis för arbetsplatser med andra partner och intressenter. Bland partnerna finns fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet, organisationer i det civila samhället och privata företag, och de företräder många olika typer av verksamhetssektorer och yrken.

Är ni en internationell eller europeisk organisation med medlemmar från hela Europa?

I så fall, gå med! Vi tar för närvarande emot ansökningar om att bli officiell kampanjpartner till och med den 20 december 2020.

Det beror i hög grad på er om vår kampanj blir framgångsrik. Låt oss tillsammans göra den till en succé!

Erbjudandet om kampanjpartnerskap presenteras vid vårt EU-partnerskapsmöte

Läs mer om partnerskapserbjudandet för kampanjen 2020–2022 för ett hälsosamt arbetsliv – Friska arbetsplatser belastar rätt

Se hela förteckningen över officiella kampanjpartner