You are here
Managing nanomaterials in the workplace

Hantering av nanomaterial på arbetsplatsen

Läs mer om exponering för nanomaterial på arbetsplatsen. På EU-Oshas webbplats finns information om arbetsmiljö och nanomaterial, dessa små partiklar som är upp till 10 000 gånger mindre än ett mänskligt hårstrå och osynliga för blotta ögat. Webbplatsen innehåller grundläggande information för alla som inte har djupgående teknisk kunskap i ämnet och kan vara till hjälp för att se till att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs vid hantering av nanomaterial. Se mer