You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Arbetstagare

Anständiga arbetsvillkor under hela arbetslivet är nödvändiga för att möjliggöra hälsosamt åldrande och pensionering med hälsan i behåll. Dessutom innebär ett hållbart arbetsliv att äldre arbetstagare kan stanna kvar i arbete längre tid och bidra med sina erfarenheter och kunskaper till arbetskraften som helhet.

Resurserna på denna sida ger dig mer information om frågor kopplade till åldrande och arbetsplatsen. Dessutom får du exempel på hur problematiska arbetsmiljösituationer kan lösas när arbetstagare och arbetsgivare samarbetar för att hantera dem.

 

Rekommenderade resurser för dig

Fallstudier

Fallstudierna, exempelvis nedanstående, innehåller praktiska exempel på hur du, som arbetstagare eller fackföreningsrepresentant, tillsammans med arbetsgivaren kan samarbeta för att göra arbetsplatsen säkrare, hälsosammare och mer rättvis för arbetstagare i alla åldrar.

14/02/2014

Seniorpolicy på S:t Olavs sjukhus

Eftersom omkring 20 procent av S:t Olavs anställda är över 55 år och kostnaderna för förtida pensionering är höga måste sjukhuset behålla så många erfarna arbetstagare som möjligt. I samarbete med fackföreningar och externa konsulter har man utvecklat en seniorpolicy där personer över 55 erbjöds ytterligare semesterdagar, utbildning och diskussioner om arbetsförmåga.


Se mer

I våra fallstudier hittar du en mängd olika förslag på hur man kan förbättra arbetsvillkor för alla, på såväl stora som små arbetsplatser.

E-guide

I vår e-guide får du praktisk vägledning om hantering av arbetsmiljöfrågor i samband med en åldrande arbetskraft. De viktigaste frågorna undersöks och förslag på hantering av problem ges. Dessutom innehåller guiden användbara länkar.

Andra relevanta resurser

Vi har en stor mängd resurser om hälsosamt åldrande på arbetsplatsen. Här är några exempel: en lättillgänglig kortfilm, ett urval praktiska verktyg och kampanjmaterial som kan hjälpa dig att öka medvetenheten och förändra beteendet på din arbetsplats eller hos de arbetstagare du representerar.